พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตรัส “ ประเทศไทย คือดินแดนแห่งการประนีประนอม ”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสัมภาษณ์ กับนักข่าว CNN ทรงตรัส “ ประเทศไทย คือดินแดนแห่งการประนีประนอม ”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตรัส “ ประเทศไทย คือดินแดนแห่งการประนีประนอม ”

วานนี้ (1 พ.ย. 63) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ “ พิธีเปลี่ยนเครื่องทรง จากฤดูฝน เป็นเครื่องทรงฤดูหนาว ถวาย พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ”
หลังจากเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจ แล้ว ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับพสกนิกร ที่เฝ้ารอรับเสด็จฯ พร้อมทั้งพระราชทานสัมภาษณ์ ให้กับนักข่าวต่างประเทศ สำนักข่าว CNN

ภาพจากอีจัน
โดยนักข่าว CNN ถามว่า “ ที่แห่งนี้มีคนจำนวนมากมาย ที่จงรักภักดีต่อพระองค์ แต่พระองค์จะตรัสอะไรกับคนอีกกลุ่ม ที่กำลังประท้วงให้ปฏิรูปสถาบันฯ ”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานคำตอบในครั้งแรก ทรงตรัสว่า
“ ไม่มีความเห็น ” ก่อนที่พระองค์ ทรงตรัสว่า “ เรารักพวกเขาทุกคนเหมือนกัน ”
จากนั้นนักข่าว CNN ถามพระองค์ ต่ออีกว่า “ แล้วจะมีช่องทางประนีประนอมไหม ”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานคำตอบว่า “ ประเทศไทยคือประเทศแห่งการประนีประนอม ”
จากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงตรัสว่า “ ขอบคุณมาก / Thank you very much, thank you very much ” และเสด็จพระราชปฏิสันถารกับพสกนิกรต่อ
อีจัน
www.ejan.co