กรมปศุสัตว์ เตรียมนำร่องจัดระเบียบ ลิงแสม หลังมีเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว

เฉลิมชัย มอบนโยบาย กรมปศุสัตว์ แก้ไขปัญหาลิงแสม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โรคลิงสู่คน
กรมปศุสัตว์ เตรียมนำร่องจัดระเบียบ ลิงแสม หลังมีเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้ กรมปศุสัตว์แก้ไขปัญหาประชากร ลิงแสม เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว ในชุมชนเมืองของหลายจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โรคฝีดาษลิง และโรคอื่น ๆ ที่ลิงเป็นพาหะสู่คน ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการ และแผนงานตามข้อสั่งการเสร็จแล้ว โดยจะเริ่มดำเนินการในพื้นที่พระนครคีรีเป็นโครงการนำร่อง โดยตนจะนำทีม กรมปศุสัตว์ ประชุมกับจังหวัดเพชรบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และทุกภาคีภาคส่วนในช่วงเช้าวันที่ 1 พฤศจิกายน.นี้ ก่อนนำคณะลงพื้นที่เขาวัง จากนั้นช่วงบ่ายจะไปประชุมและสำรวจพื้นที่สำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษา ลิงแสม ที่อำเภอแก่งกระจาน จะเน้นแนวทางสวัสดิภาพคนและสวัสดิภาพสัตว์ (Animal welfare) ตามมาตรฐานสากลในการดำเนินการ

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้นำทีมเพชรบุรีโมเดลลงพื้นที่สำรวจปัญหาลิงแสมที่พระนครคีรี และสอบถามปัญหากับผู้ประกอบการร้านค้าและชุมชนรอบบริเวณเขาวังรวมทั้งเจ้าอาวาสวัดมหาสมณารามราชวรวิหาร (วัดเขาวัง) พบว่า ลิงแสม อาศัยอยู่ได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วคาดว่า จะมีไม่น้อยกว่า 2,000 ตัว ถึง 3,000 ตัวลงมาหาอาหารยังพื้นที่ด้านล่างและสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการรอบบริเวณพระนครคีรี (เขาวัง) รวมทั้งนักทองเที่ยวส่งผลกระทบต่อการค้าการท่องเที่ยวจนซบเซานานนับสิบปี แม้จะมีความพยายามดำเนินการทำหมันลิงแต่ไม่บรรลุเป้าหมายตรงข้ามกลับมีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว

ประการสำคัญคือ ลิงแสมเป็นพาหะของโรคฝีดาษลิง โรคบาดทะยัก โรควัณโรค เป็นต้น ซึ่งเป็นโรคระบาดตามพระราชบัญญัติโรคพิษ สุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ หากประชาชน พ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยวทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ถูกลิงแสมกัดทำร้ายก็อาจเป็นอันตรายถึงแก่เสียชีวิตได้

คาดหวังว่าจะเป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาลิงแสมอย่างยั่งยืนด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน รวมทั้งองค์กรภาคประชาสังคมในลักษณะการบูรณาการร่วมกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่ลิงเป็นพาหะสู่คนและยังช่วยบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน ธุรกิจการค้าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบพระนครคีรี (เขาวัง) รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเพื่อฟื้นฟูให้อุทยาน ประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดเพชรบุรีอีกครั้งหนึ่ง เราจะดำเนินการด้วยหลากหลายวิธี โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชนและมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ (Animal welfare standard) ตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นสุดท้ายในการลดประชากรลิงและเคลื่อนย้ายลิงแสมไปอยู่ในศูนย์ศึกษาลิงแสม หากสำเร็จเพชรบุรีโมเดลจะเป็นต้นแบบตัวอย่างในการขยายผลไปยังพื้นที่เขาหลวง เขาตะเครา เขาย้อย จังหวัดอื่น ๆ ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co