AD

โรงงานหน้ากากอนามัยฟรีของซีพี เดินหน้าถึงไหนแล้ว?

สัปดาห์ที่ 2 ส่องโรงงานหน้ากากอนามัยของ ซีพี สร้าง 5 สัปดาห์ หวังมีกำลังผลิต แจกคนไทย
โรงงานหน้ากากอนามัยฟรีของซีพี เดินหน้าถึงไหนแล้ว?
AD

#คนหนึ่งทุ่มทุนช่วยแก้ความขาดแคลน
#คนหนึ่งกักตุนหวังค้ากำไร

หลังจากเจ้าสัวธนินท์ ประกาศผลิตหน้ากากอนามัยแจกฟรีใน 5 สัปดาห์ สิ่งที่กลุ่มซีพีเร่งดำเนินการเป็นสิ่งแรก คือ สร้างห้องปลอดเชื้อ หรือ Clean Room เพื่อรองรับเครื่องจักร และกระบวนการผลิต โดยเครื่องจักรทั้งหมดที่จะนำเข้ามาจะเป็นแบบ ออโตเมติก ดังนั้น โรงงานที่ทำขึ้น ต้องมีลักษณะเป็นห้องปลอดเชื้อ

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภารกิจแรกในวันแรก คือ ใช้เวลา 3 วัน ในการออกแบบห้อง Clean Room หรือ ห้องปลอดเชื้อ ซึ่งเป็นห้องที่มีการปิดมิดชิด มีการควบคุมมวลสารในอากาศให้น้อยที่สุด เพื่อให้มีความสะอาด เป็นไปตามระดับมาตรฐาน และมีการควบคุมสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และความแตกต่างของความดันตามที่ต้องการ และต้องออกแบบอุปกรณ์ทุกชิ้นโดยคำนึงถึงการไหลเวียนอากาศ โดยอากาศจะถูกส่งลงจากเพดานผ่าน filter ในแนวดิ่ง และลมจะกลับผ่านพื้นที่ทำให้โปร่ง แล้วกลับสู่เครื่องเป่าลมเย็น หลังจากออกแบบเสร็จแล้ว ก็จะเข้าเคลียร์พื้นที่ และสั่งอุปกรณ์ เพื่อนำมาก่อสร้าง ห้อง Clean Room ต่อไป
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ห้อง Clean Room ไม่ใช่จะทำกันง่ายๆ ฝ่ายวิศวกรรม เครือซีพีกล่าวว่า ไม่ใช่แค่เรื่องฝุ่นอย่างเดียวที่ต้องไม่มี และยังมีเรื่องเรื่องไฟฟ้าสถิต ความดัน ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิห้องอีกด้วย เมื่อสร้างเสร็จเป็นห้องแล้วจะมีการดูดฝุ่นออก ต้องใส่ชุดคลุมหมี ในการทำด้วย นอกจากนี้สีที่ใช้ต้องเป็นสีที่มีการหลุดร่อนน้อย
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
จากนั้นจะติดกล้อง timelapse และวันอาทิตย์ จะเป็นการเตรียมระบบไฟฟ้า

หน้ากากอนามัยฟรีเพื่อคนไทยสู้ภัยโควิด-19 น่าจะมีแจกในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เป็นความท้าทายที่จะแก้ปัญหาให้ทันกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศ โดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัย
#คนหนึ่งทุ่มทุนช่วยแก้ความขาดแคลน
#คนหนึ่งกักตุนหวังค้ากำไร

AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co